Informace

vznik: 07.10.2005
IČO: 27011496


Doporučený měřák rychlosti nejen pro členy Spolku PeLaSe

RYCHLOST.CZ - 
test připojení internetu, databáze internetového připojení, diskuzní 
fórum

Doporučené programy

Webový prohlížeč

E-mailový klient

Thunderbird: Pošta pod kontrolou.

Balík kancelářských programů

OO.o.cz

Jabber klient

Psi , jabber klient

Používáme

Komunikační server vnitřní sítě.
Server: jabber.pelase

Kontakt

Předseda
Lukáš Machek
machek.lukas@pelase.net

Technik
Miloš Machek
info@pelase.net
jabber: technik@jabber.pelase

ICQ:44124777
Mobil
+420608973527

Webmaster
Bohdan Partyk, DiS.
webmaster@pelase.net

Po dlouhé době

Po dluhé době musím napsat alespoň pár řádek aby bylo jasné že náš projekt neskončil. PeLaSe stále funguje, síť běží ale z důvodu že jsem na správu sítě a příbuzných aktivit zůstal sám, nemám na nic víc čas a pouze udržuji a vylepšuji současnou infrastrukturu sítě. Bohužel, nikdo další z členů a rodinných příslušníků členů neprojevil zájem aktivně se podílet na sptávě a rozšiřování sítě, což je téměř základní podmínka členství, nejsou v současné době ( až na vzácné vyjímky) žádní noví členi přijímáni.

Další problém je že mnozí členové mi práci niajk neusnadňují ba naopak, v síti máme nasazen jabber server a od komunikace po jabberu jsem si sliboval rychlou komunikaci s připojenými členy jednak při práci na zkvalitňování a vylepšování sítě, při řešení konkrétních problémů či při nutnosti servisního zásahu. Ovšem bohužel, mnoho členů, i když mají zřízen účet, tuto službu nevyužíva a já ani nemohu všem telefonovat či psát sms zprávy nebo emaily na které se uživatel podívá až za několik dní – no holý to nesmysl když jsme na síti. Bohužel o některých problémech se proto dzvídám se značným zpožděním. Takže apeluji znova na každého člena, zprovozni si jabber a přispěj tak alespoň minimálním usílím ke zkvalitnění sítě a především ulehči moji práci pro sdružení. Děkuji!!

No a trochu technických záležitostí:

Sepsal hlavní a jediný technik sítě Pelase dne 9.května 2014 v 03:50 hod.

Přilož ruku a hlavu kdílu

Nejsme ISP!

Malé upozornění úvodem. Neradi bychom, aby nás někdo přirovnával ke komerčnímu poskytovateli internetu a daląích sluľeb. To opravdu nejsme. Jsme sdruľení a nezisková organizace. Vąe si obvykle děláme a financujeme sami. Práva a povinnosti si stanovujeme podle toho, jak rozhodla větąina členů sdruľení.

Jsme občanské sdruľení

Občanské sdruľení s názvem PeLaSe je nezisková organizace sdruľující lidi se zájmem o počítače , IT a daląí příbuzná témata. Pro naplnění cílů budujeme počítačovou síŸ s názvem Pelase.net Jsme otevřené společenství do kterého můľe vstoupit kaľdý , kdo bude naplňovat cíle sdruľení. Kdo je ochoten předávat svoje zkuąenosti daląím členům , kdo chce získat nové vědomosti a poznatky a kdo bude dodrľovat stanovené předpisy a zásady . Vąichni členové jsou si rovni v právech i povinnostech. Kaľdý člen sdruľení je spoluvlastníkem sítě a má tak moľnost ale i povinnost přímo ovlivňovat její chod a rozvoj. Pouze předseda, technik a oblastní správci mají navíc povinnosti vyplývají z jejich funkcí , předevąím v oblasti organizační , finanční a dohledové nad provozem sítě a její připojení do internetu. Sdruľení nabízí tedy výhodnou alternativu k ostatním způsobům připojení k internetu, které jsou realizovány jako prostředek k zisku jejich poskytovatelů - aŸ uľ jsou to pevní nebo mobilní operátoři a daląí komerční poskytovatelé internetu. Jako nezisková organizace je naąí snahou co nejmenąí finanční zatíľení členů i kdyľ zatím jsou členské příspěvky jediným zdrojem naąich příjmů a proto je třeba aby kaľdý člen dle svých moľností přispěl k výstavbě a budování sítě , pomáhal méně zkuąeným členům a hlavně sám se vzdělával a získával informace o dané tématice.
Výstavba sítě začala v srpnu 2005 propojením prvních 3 počítačů zakládajících členů a byli získávány první zkuąenosti s provozem wifi sítě. Daląím krokem byla registrace stanov na ministerstvu vnitra která se na třetí pokus zdařila a ke dni 7.10.2005 bylo naąe sdruľení zaregistrováno. Pro roząíření sítě na větąinu obce bylo nutno vybudovat nový přístupový bod a jako vhodné místo byl vybrán nejvyąąí bod obce a to věľ výtahu násypek v místním agrodruľstvu.

Mapa pokrytí signálem

Poděkování:
Děkujeme tímto AGD Senice a.s. a předevąím jejímu panu řediteli za souhlas s vybudováním a provozem tohoto bodu a to bez finančních poľadavků.

Mapa pokrytí má jiľ pouze ilustrativní charakter, v této době máme přístupové body do naąí sítě v těchto obcích: Senice 4x 2.4GHz 3x 5GHz , Okřínek 1x 2.4GHz 1x 5GHz, Pátek 3x 2.4GHz 1x 5GHz, Vrbice 1x 2.4GHZ, Velenice 3x 2.4GHz 1x 5GHz a z Činěvse na Velenice 1x 5GHz Také v roce 2012 budeme pokračovat v zavádění technologie 5GHz pro klientský příjem.

 
Stránky vytvořil Bohdan Partyk 2006. Všechna práva vyhrazena Spolek PeLaSe

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!